garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj


LID WORDEN
Leden : Lidgeld 30 euro
WAARBORG : 30 euro (1 malig , dit krijg je terug als je je lidmaatschap opzegt)Lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Bij gebrek aan een beslissing, is hetzelfde bedrag verschuldigd als het vorig jaar. Het lidgeld wordt geïnd in januari en februari.
Wie op 01 februari nog geen lidgeld heeft betaald wordt niet langer aanzien als lid van De Panvissers Vzw


jeugdleden : 15 euro
De leeftijd : van 4 tot en met 18 jaar
Zij kunnen mee gaan vissen aan de helft van de prijs

Betalingen kunnen als volgt gebeuren :
- tijdens de algemene ledenvergadering
- Via de bestuursleden
- Door storting op onze bankrekening IBAN BE95 7310 1535 3758 EUR - BIC KREDBEBB
 
niet leden
Niet ledenzijn steeds welkom bij de panvissers .Er word 12.50 euro extra aangerekend voor de bus .Betalingen voor niet leden dienen steeds te gebeuren bij de inschrijving .
Betalingen kunnen als volgt gebeuren :
- Via de bestuursleden
- Door storting op onze bankrekening IBAN BE95 7310 1535 3758 EUR - BIC KREDBEBB
(gelieve naam en datum van de vistrip te vermelden) De bus vertrekt steeds aan ons clublokaal .