garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj

Maart 2012

Met een mooie opkomst – voldoende om geldig te kunnen stemmen – konden we beginnen aan onzet algemene vergadering. Voor de afwezigen of gevolmachtigden, hierbij kort wat er werd besproken :

2011 Financieel verslag : we sluiten het jaar 2011 af met een iets groter tekort dan we voorzien hadden. Dit is vooral te wijten aan een hogere kost voor het onderhoud van de remorque dan gedacht,
en enkele visdagen die zwaar onderbezet waren ( ong 20 à 25 man ) terwijl we wel de volledige boot moesten betalen ( dit is ondertussen opgelost door het opnieuw aannemen van opstappers).Ook onze mosselen brachten minder op dan we gehoopt hadden . Ligt dit aan de prijsopslag, de mindere belangstelling of de algemeen hogere kosten is moeilijk in te schatten. We hopen dit jaar beter te doen.Alle aanwezigen konden zich akkoord verklaren met het resultaat van 2011 en het bestuur werd dan ook kwijting gegeven over de rekeningen van 2011.

2012 Begroting : Zoals gemeld hopen we het dit jaar beter te doen dan 2011. De kosten voor het onderhoud van de remorque vallen dit jaar weg ( behalve verzekering en taks ) . Voor de mosselen hopen we opnieuw een goed resultaat te halen. Het opnieuw aannemen van opstappers op de Neeltje Jans , en de voorlopige tendens voor de eerste visdagen 2012 van meer “ eigen “ vissers die terug inschrijven, zou een positieve impuls moeten zijn voor onze kassituatie.

Bestuur :
Het bestuur blijft hetzelfde als de vorige jaren. Er waren geen nieuwe kandidaat-bestuursleden.  Met eenparigheid werden de huidige bestuursleden herbenoemd.

Clubfeest : Op 21 april houden we ons clubfeest. Een nieuwe formule, die het midden houdt tussen het vroegere Teerfeest en het etentje ter bedanking van de mosselhelpers. We houden opnieuw een tombola, er zal muziek zijn, en een massa eten en drank. De traiteur betaald ons het ganse feest terug, als we alles wat hij serveert kunnen opeten, dus begin al maar te vasten, zodat je extra veel kan eten.
Mensen die in 2011 en 2012 lidgeld betaalden eten (en drinken) gratis, mosselhelpers 2011 eveneens gratis. Niet-leden betalen 35 euro voor eten en drank. We werken volgens de gekende formule : iedereen die gratis mag komen betaalt 35 euro borg bij inschrijving, ben je aanwezig, dan krijg je deze terug. Niet-betaald = niet-ingeschreven. Betalen voor 14 april. Dit kan bij een bestuurslid cash of via bank op rekening van Zeehengelclub De Panvissers v.z.w. BE 95 7310 1535 3758. Opgelet : vermeld duidelijk uw naam en schrijf je ook nog in bij één van de bestuursleden (dit mag ook via mail) zodat wij ook weten voor wie betaald hebt !

Forellen : We gaan nog eens forellen “onder ons” op een privé-put. M.a.w. zelf forel zetten, en proberen terug te vangen, zoals vroeger op de put bij Leon, maar nu ergens op een put in Rotselaar. We bieden aan : vissen van 6u30- 12.00 en van 13u30-18u30. ’s Morgens spek en eieren / ’s Middags : frikadellen, pensen,…/ Avond : ? Uiteraard zal je op voorhand moeten inschrijven, zowel voor het vissen als voor het eten. Meer info – ook betreffende prijzen volgt later. We maken er een 2-daagse van, dus mogelijkheid om blijven te slapen bekijken we nog.Meer Info en een volgende PAN VOL.

Gran Canaria :
Er zijn plannen om op “Big-Game Fishing “ te gaan naar Gran Canaria. Dit zou doorgaan van 19 tot 24september. Prijs zonder vissen +/- 800 euro. Dringend inschrijven want we willen zo snel mogelijk boeken.

Borgen : De gereserveerde plaatsen op de boot + het bestelde aas dienen ten allen tijde betaald te worden. Om een kleine indekking te hebben vragen we aan ieder lid een borg van 30 Euro. Kom je om onduidelijke reden niet opdagen, dan verlies je deze borg. Wil je daarna opnieuw inschrijven dien je je openstaande bedrag + je borg opnieuw te betalen . Wens je niet langer lid te blijven, dan kan je je borg terugvragen. Let op ! Dit kan slechts tot 3 maand na het jaar waarin je voor het laatst lid was.  De lidgelden voor 2012 moeten uiterlijk 01/04/2012 betaald worden; terugvragen borg kan dan nog tot 30/06/2012.

Varia :
Dit jaar geen vragen naar gepen met de club, ook geen kleinere boten op aanvraag, zelfs geen ankervissers, nachtvissers of andere klassieke varia’s. Dit was natuurlijk wel reeds aan bod gekomen op de vergadering in november.  Wel nog eens de vraag om frieten te bakken tijdens de mosseldagen.Ken je iemand die niet bang is van een uitdaging, en die van aanpakken weet ? Heeft hij daarbij ook nog een frietkraam, nodig hem aub uit op onze mosseldagen. Reeds velen voelden zich geroepen ( om te komen kijken )
Slechts weinigen keerden terug om daadwerkelijk friet te komen bakken. Kent er iemand Tom Waes persoonlijk? Die is niet vies van een uitdaging….dus mocht je hem zien, vraag het hem zeker

.Lidgelden : Wie in 2012 lid wil blijven van de Panvissers vragen wij om zo snel mogelijk zijn lidgeld ( 30 euro ) voor 2012 te betalen. Casch bij een bestuurslid of  Via bank op Rnr. Van Zeehengelclub De Panvissers v.z.w. 
BE 95 7310  1535  375
Vermeld wel duidelijk uw naam.
Wie na 01 april nog geen lidgeld heeft betaald, wordt niet langer aanzien als lid van De Panvissers (borg vervalt dan per 01/07/2012 indien nog niet teruggevraagd).

Neeltje Jans 12 Februari 2012
Onze tweede visdag van het jaar ging van start met 22 panvissers en 11 opstapers – budget bleef dus binnen de begroting. Na een busrit van twee uur waren we op de Neeltje Jans, de  opstappers waren ook al present. Dus touwen los en op richting verre wrakken,  Piet had ons gezegd dat hij om en bij de vier uur ging varen. Tijd om wat info betreft de vangst van de voorbije dagen :  Marcel had goed nieuws er zouden gisteren 300 stuks aan boord geweest zijn, mede de hoogste score van het jaar dit met veertig opstapers. Dit getal zouden wij als ervaren wrakvissers eens vlug verbeteren, onmiddellijk gingen er dan ook weer de wildste verhalen rond maar er is nog een spreekwoord ( Nooit het vel van de beer verkopen voor dat hij ……… is ). Onder tussen was het al 10.15 uur geworden dus tijd om woorden om te zetten in daden, lijn te water.  De wrakken lagen ver maar ook zeer diep en dan nog een sterke stroming maakte het vissen er niet gemakkelijk op.  Hier en daar een visje maar niet wat Piet had gehoopt.  Dus op naar nummer twee hier was er nog meer stroming ook weer als voorheen wat betreft de vangst,bij nummer drie en vier het zelfde resultaat, dus verder zoeken op nummer vijf was het beter en de stroming was hier ook veel minder.  Het was ondertussen ook al rond de klok van 14.00 uur het zou dus wel eens laat kunnen worden, opmerking Piet : vis moet je vangen als hij er zit en niet op een uurtje kijken.  Hier was de vis ook actiever dan op de eerste stekken,er waren nog velen met nul op de teller en bij het afblazen stonden er wel 10 stuks op en bij andere nog meer. Wat opviel was dat de steenbolken groot waren ook was de gul best van formaat.  Ook werd vandaag de jack-pot gevangen door de Lucien met een zeebaars van maar liefst 55 cm !!. Aantal stuks totaal : Kabeljauw 146, Steenbolk 70, Wijting. 2, Zeebaars. 2 en 1 platvis Dus gemiddeld kabeljauw  per visser : 6 en een halve . En het spreekwoord trok weer aan het langste eind.

NAAM

K.

ST.

WIJ.

NAAM

K.

ST.

NAAM

K.

ST.

WIJ.

Zeeb.

Moris Luc

3

 

 

Van Looy Xavier

 

 

De Smet Roger

10

8

 

 

Troonbeeckx Danny

10

 

 

Vanderborght John

4

 

De Rijck Eddy

5

 

 

 

Elsen Victor

 

 

 

Van Den Broeck Karin

8

 

Thys Marc

8

 

 

 

Verbeeck Johan

4

6

 

Umans Andre

14

13

Borremans Lucien

5

4

 

1

Van Rillaer Freddy

4

 

 

Op De Beeck Jos

5

 

Wouters Guy

7

10

 

 

De Kinder Kenneth

7

 

 

Vandecruys Bart

5

 

Van De Velde Jan

5

8

1

1

Wijns Louis

14

15

1

Van der Veken Louis

4

 

Korakot Seany

10

 

 

 

Van Herck Marc

7

6

 

Goossens Ferdinand

7

 

 
Albatros 04 maart 2012Visdag drie van 2012.  Hiervoor gingen we verder van huis dan anders meer bepaald naar Scheveningen,Dit zou een busreis van ongeveer 3.00 uur worden. Ginder geen opstappers enkel clubleden.  We waren met 32 – het hoogste dit jaar – en er stonden ook nog twee reserve opgeschreven, opleg dus zeer beperkt. We hadden gedacht drie uur rijden maar fout : een ongeziene technische of menselijke fout besliste hier anders over zonder dat we het wisten waren we aan een Stadstour in het nachtleven van Den Haag begonnen miserie  miserie. Van links naar rechts en de starten werden ook nog smaller en smaller. Actie dus de eerste de beste taxi laten stoppen,sprak Engels dan maar een andere deze was ook nog zeer hoffelijk en zou ons voorrijden tot op de juiste weg yuppie ! Terug op het goede pad waren we dan ook spoedig bij de boot met weer een ervaring rijper. Hier was het dan : “amaai das ne kleine boot”, tja wij zijn natuurlijk verwend met het VIS-CRUISESCHIP M.S. NEELTJE-JANS veel vis ruimte grote kantine, hier was dit dus allemaal veel meer beperkt. Dit hoeft geen nadeel te zijn, als de vis er zit maakt dit niet al te veel verschil,een beetje aanpassen en alles komt goed.  Na een poosje als iedereen zo z’n plaats had gevonden was het hek van de dam en werd er weer als van oudsher gelachen,en ook plannen gemaakt om de gul het leven zuur te maken. De schipper van dienst vertelde ons dat het hier ook een vaart van een dikke drie uur zou worden. Als er dan vis zit is dat niet zo erg zeker ? Aangekomen op het eerste wrak was het zeer kalm, gullemans niet thuis. Verder naar twee op een enkele gul geen leven te bespeuren zelfs nog geen steenbolk, met dan ook de gekende gevolgen vast en nog eens vast zitten in het wrak, verder zoeken zeker en dit deed de schipper dan. Na nog twee stops kwamen we op een plaats waar twee kardinaal boeien lagen hier lag dus zeker iets groots. De schipper manouvreerde de boot tussen de twee boeien,en ja hier was wat leven er werd hier en daar werd een vis gevangen.  Niet de massa maar toch iets ik denk dat er hier ongeveer een twintig boven water kwamen formaat niet echt groot maar ja content zijn met wat er zit zeker. We visten ook de hele dag al driftend een hele andere visserij als op de Neeltje bij den ene goed bij een ander weer minder.  En de boeien lagen hier niet voor niets het was groot en het had nog honger ook,voor de Belgische kust ligt ook zoiets met dezelfde boeien op met de naam Birgenfield bij de wrakvissers gekend onder de naam van PILKERVRETER. Na enkel driften zat onze visdag er hier ook weer op, aan de schipper en bemanning lag het zeker niet, ze hebben hun best gedaan om ons een visje te laten vangen maar het lot besliste er anders over. Bekijk het zo : een slechte dag hoeft nog geen slecht jaar te betekenen,de moed erin houden, de aanhouder wint altijd,en zonder dat we het weten is die superdag wel korter bij dan we zelf kunnen denken. Aantal stuks Kabeljauw 26, steenbolk 2 stuks.

NAAM

K.

NAAM

K.

ST.

NAAM

K.

Moris Luc

1

Umans Andre

2

1

Beerens Jeroem

1

Moris Jozef

2

Van Looy Xavier

 

 

De Coster Kristof

2

Derboven Raf

 

Vanderborght John

 

 

De Becker Roger

 

Elzen Victor

1

Wouters Guy

1

 

Goossens Ferdinand

1

Troonbeeckx Danny

1

Van Rillaer Freddy

1

 

Verryken Frans

 

Speters Olivier

 

De Kinder Kenneth

4

 

De Smet Roger

2

Van De Velde Jan

1

De Rijck Eddy

1

 

Sempels Frans

 

Seany Korakot

 

Thys Marc

 

 

Sempels Jozef

 

Van Beylen Tom

 

Op De Beeck Jos

 

 

Ivan Sauwens

 

Van Beylen Paul

 

Monnoijer Patrick

 

 

Van Herck Marc

2

Wijns Louis

1

Beerens Johan

2

1

 
Volgende visdagen17-18 Maart : 24-Uren : Vertek aan het lokaal : 15u00 stipt!!!Alles wordt op de visdag zelf betaald.Volzet.  Als je nog geen aas besteld hebt, doe het dan snel.

15 April : Neeltje Jans : 03u00De plaatsen worden schaars, schrijf snel in…..of je vist achter het net

.29 April : Theo : 05u00 Haring.  Leg den ajuin en de citroen al maar klaar en niet vergeten de magische patat !!U kunt u ook voor alle visdagen op de kalender inschrijven vanaf nu. Tot een dezer

Het bestuur