garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj

Een panvol
Maart 2013

Zondagmorgen 24 februari, vandaag algemene vergadering van de Panvissers. Daar het al naar het einde van de winter loopt,  had ik mijn slee al ingevet en afgedekt weggezet voor de zomer. Het boerenpaard om ze voort te trekken had ik  verkocht aan den Aldi om in de lasagne te draaien. Op ski’s dan maar naar Grootlo want koning winter had alles nog maar eens wit gemaakt.
Daar aangekomen leek het erop dat er vele leden hun wintergerief al hadden weggezet, want de opkomst van volk was niet overweldigend.
Na naamafroeping bleek gelukkig ( dankzij de volmachten )  dat we met voldoende aanwezigen waren om geldig te kunnen vergaderen en stemmen .
De rekeningen ( kosten-opbrengsten ) van 2012 werden voorgelezen en door de aanwezigen goedgekeurd.  Het  bestuur werd dan ook kwijting gegeven voor 2012
Ook de begroting voor 2013 werd voorgelegd en goedgekeurd.
De stand van onze bankrekeningen werd voorgelegd. We hebben enige reservefondsen, maar we moeten toch zeker niet boven onze stand gaan leven, of denken dat het niet op kan.
Na het officieel – wettelijk verplichte – gedeelte passeerden onderstaande onderwerpen : Niet wettelijk verplicht, maar wel wet voor De Panvissers :
Persoonlijk inschrijven : ( bij voorkeur)  Ieder is verantwoordelijk voor aanwezigheid en betaling van de personen die hij inschrijft voor een activiteit  . Dit wil ( nog maar eens ) concreet zeggen dat als je je maat inschrijft voor een visdag en deze daagt niet op,  en gebaart bovendien van “ krommen haas”( ik wist van niks) dan is de inschrijver verplicht de visdag van de afwezige vismaat te betalen ( want hij had hem ingeschreven) Voor alle veiligheid dus : bel snel zelf even om in te schrijven. Mailen mag ook!
Borgen : Borgen dienen steeds persoonlijk opgevraagd en afgehaald te worden . Het bestuur is geen geldkoerier. Wij brengen dus geen geld rond.  Wil je niemand onder ogen komen, dan kan het opvragen van uw borg ook via mail. Je dient dan wel het rekeningnummer op te geven waarop we de 30€ dienen terug te storten. Borgen zijn opvraagbaar tot 30 juni van het jaar volgend op het laatste jaar waarin je lid was.

Nieuw bestuurslid
we zijn al een tijdje op zoek naar verjonging van ons bestuur. In hoofde van Glenn Geens hebben we nu zo iemand gevonden. Een jonge, vitale, hard werkende kracht. Je zal er nog van horen.

Forellen :
Door logistieke problemen ( opbouw/afbraak) is het praktischer om op zaterdag 4 mei te forellen ipv op zondag 5 mei. Dit werd door alle aanwezigen aanvaard, waardoor we dus op zaterdag zullen forellen. Formule is gelijkaardig als vorig jaar. Vissen + mogelijkheid tot 2 x eten.

Ierland :
er worden plannen gemaakt om dit jaar op 8 daagse vistrip ( 5 visdagen ) te gaan naar Ierland. Afhankelijk van de vlucht :  vertrek  tussen 11 en 18 september .
Op vrijdagavond 15 maart vanaf 20.00 u wordt er in Grootlo in ons clublokaal een vergadering hierover gehouden. Het is ook de bedoeling om  ( liefst) die avond of ten laatste dat weekend te beslissen of je mee gaat of niet, zodat we in de loop van de volgende week kunnen boeken, kwestie van de  vroegboekerskorting   mee te pakken . Aan de deelnemers zal tevens gevraagd worden om tegen 18 maart een voorschot als bevestiging van deelname te storten.
Voor vlucht, vissen, autohuur, hotel met 3 x eten per dag,…rekenen we op een kostenplaatje van            +/-1500 euro Per persoon. Kunnen we minder uitvaren dan voorzien daalt natuurlijk de prijs….de Guinness die dan gedronken wordt ipv te gaan vissen, verhoogd dan weer de prijs.
Er zijn plannen om hier of daar iets in te richten dat geld in het bakje brengt, kwestie van onze eigen bijdrage zo klein mogelijk te houden.

Clubfeest :
op 20 april houden we ons clubfeest. Omdat we dit jaar 30 jaar bestaan 1983-2013 ( Vzw zijn we vanaf 1999) zouden we nog eens iets extra willen doen. Wat ? Come and see. Als er mensen zijn die ons willen steunen door het schenken  van een tombolaprijs, altijd welkom. Indien er een bewijs gevraagd wordt voor prijzen geen enkel probleem, gegevens van eventueel zelfstandige zaak of een sportwinkel doorgeven wij zorgen voor het gevraagde document.
Inschrijven voor het clubfeest is nog steeds volgens de oude regels. U betaald het volledige bedrag ( bij voorbeeld 1x lid € 40 en 1x niet lid € 40 = € 80 ) dan krijgt gij bij aanwezigheid € 40 terug = 1 x lid,afwezig zonder rede niets terug. Betalen kan cash of langs de bank op Rekn. BE  93 7310-1535-3758 vermeld dan wel wat en voor wie u betaald. Wel alles voor 04/04/2013 dit is de uiterste dag van betaling     

Privacy : 
Via uw ledenfiche beschikt het bestuur over uw persoonlijke gegevens ( adres – geboortedatum-telefoonnrs- e-mail) In het verleden werden er al eens gegevens van medevissers opgevraagd via het bestuur (telefoonnrs, adres..) In het kader van de wet op de privacy mogen wij deze gegevens niet doorgeven,wij zullen dit dan ook niet langer doen. Wens je iemand zijn adres of telefoonnr te weten te komen dan kan dit niet langer via het bestuur. Wij zijn hiervoor van hogerhand op de vingers getikt en zijn dus geleerd. Gelieve hiermee aub rekening te houden.

Lidgeld :
Op het einde van de vergadering konden de lidgelden betaald worden. De meeste aanwezigen deden dit dan ook.  Je kan uiteraard ook betalen via overschrijving op rekening :BE95- 7310 -1535-3758 vermeld dan aub wel wat je betaald : lidgeld ( 30€) Borg, schenking….Wie zijn lidgeld heeft betaald via de bank laat ons dan weten ,bij welk ziekenfonds u bent aangesloten. Wij zullen dan het document voor tussenkomst van uw lidgeld opsturen. Deze documenten zijn ook beschikbaar in het clublokaal en kunnen daar ook op gehaald worden,het clubgedeelte is ingevuld, enkel nog uw persoonlijke gegevens invullen en afgeven bij uw ziekenfonds. Deze documenten kunnen ook via mail aan u verstuurd worden, laat dan wel iets weten aub.Wie geen lidgeld betaald heeft tegen 29 maart wordt vanaf dan niet langer aanzien als lid van De Panvissers VZW.  Voor diegenen is dit dan ook het laatste clubblaadje dat zij ontvangen.

 

Visdag 17/02/2013

 

K

ST

Wij.

 

 

K

ST

Wij.

K

ST

Wij.

Van Herck Marc

1

5

 

 

De Becker Roger

 

7

3

 

Troonbeeckx danny

1

1

1

Wijns Louis

3

3

10

 

Van Den Broeck Karin

1

 

 

 

Speters Olivier

2

4

 

Borremans Lucien

2

8

9

 

De Rijck Eddy

1

15

 

 

Verbeeck Johan

1

1

 

Bries Willy

3

3

14

 

Thys Marc

1

12

8

 

Moris Jozef

1

10

1

Geens Glen

5

2

5

 

Van Rillaer Freddy

 

 

 

 

Moris Luc

1

3

 

Wouters Guy

 

 

10

 

De Kinder Kenneth

1

 

 

 

Van De Velde Jan

2

3

 

Goossens Yves

 

 

 

 

Verboven Andy

 

 

 

 

Van Beylen Tom

1

3

3

Coremans Paul

1

6

 

 

Goossens Ferdinand

1

3

 

 

Van Den Wijngaert Norbert

2

6

 

Umans Andre

2

1

13

 

Verryken Frans

2

2

 

 

Souwens Ivan

 

5

 

Op De Beeck Jos

1

 

 

 

De Smedt Roger

2

 

 

 

Elsen Victor

1

 

 

  Als u de uitslag van de visdag bekijkt is het gene vette,en zakt de moed u misschien wel in de schoenen. Aan de inzet van de schipper was het zeker niet te wijten. Om 06.00 uur door de sluis voor een trip van ongeveer vier uur,dit door een pot dichte mist, misschien wel mede de oorzaak van de lange vaart. Er werd om veiligheidsreden enkele knopen minder snel gevaren dan bij heldere hemel. Eerste stop: op dit wrak was op enkele steenblokjes en wat wijting niet veel te rapen.
Op naar locatie twee hier was het nog veel stiller, de reden was snel duidelijk: een maxi zeehond verscheen naast de boot en liet ons fier zijn dikke pens zien (vol kabeljauw zeker ) en dit met een dikke smile tussen zijn lange snor.
Verder naar nummer drie hier was wel wat leven en kwam hier en daar een gul(Letje) boven water,het was ook wel niet de jackpot maar we zagen al vis. Er restte nog wat tijd om een vierde wrak op te zoeken dit was hetzelfde als de vorige. Na een poos vissen werd er hier ook afgeblazen. Einde vangsten,en weer door een nog steeds dikke erwtensoep richting veilige haven.
Wat wel opviel was dat er kleine gul tussen zat van 25 a30 cm, onthaken en terug naar mama om verder te groeien dus .Ook de bijvangst, de steenblokjes, waren van formaat goudvis met een gestreept pakje aan. Wat betreft de wijting : die waren wel allen van maat, maar o zo mager, het leek wel of ze uit het concentratiekamp kwamen. Samengevat het visjaar 2013 is in mineur gestart voor de club,hopen dat het beter wordt, meer kunnen wij niet doen. Zeker en vooral de moed niet opgeven.
We hadden met 29 vissers 39 stuks gulletjes dus een gemiddeld van 1.333 vissen per visser. Misschien een opsteker voor de volgende visdagen. We deden beter dan de Zeearend die s’morgens samen met ons door de sluis ging :  12 vissers,  6 stuks da’s maar enen halve vis de man. En dan zeggen dat er op de offshore boten meer vis gevangen wordt ! Vissen zal zowel op kleine als op grote boten wel altijd een groot “ ? “ blijven zeker. Er zal altijd wel eens een superdag zijn waarop alles volgens het boekje loopt :kalme zee, wind uit de juiste hoek…. maar bedenk wel, er zijn op de 365 dagen in een jaar meer pech dagen dan andere. Zowel in het privé leven als in uw hobby als sportvisser,en wat het ook is, slecht of goed, er is maar een weg en die is vooruit onder het motto: volgende keer beter.   

Visdag 17 maart :
Voor deze visdag zijn er tot op heden nog veel te weinig inschrijvingen. Als hierin geen verandering komt zal onze kassier weer met een zeer dikke rode stylo moeten schrijven.
Wij weten dat er vanuit de circulerende vangstberichten niet veel positief nieuws is, maar dat kan je niet op voorhand weten.
Spreek nog eens met je vismaat en schrijf zo snel mogelijk in.
Tot een dezer

Het bestuur