garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj


Een panvol: december 2011

Terwijl de eerste najaarsstormen voorbij zijn – ook onze laatste visdag van 2011, 18 december werd afgelast weer te veel wind en golven tot over de twee meter weer dikke shit. Wij waren er klaar voor met 32 inschrijvingen het hoogste dit jaar voor de wrakken. ( Er waren ook nog enkele opstappers wat het op te leggen saldo, dus ongeveer het zelfde was als voorzien in onze begroting van 2011. ) Als dit zich zoo doorzet naar het volgende jaar ziet de toekomst er weer veel beter uit,zeker wat de clubkas betreft en ook voor onze schatbewaarder. ( zijn hart zal terug op een normaal tempo kunnen tikken  zonder stress ) Veel zal natuurlijk afhangen van de vangsten, tja dit hebben wij zelf wel niet in de hand. Aangezien er op de laatste vergadering over deze situatie vele argumenten in positieve zin werden besproken zien wij het wel weer zitten. En zouden we terug kunnen zegen WE ARE BACK IN BUSINESS. En nu de eerst winterprikken zich ook  laten voelen, loopt het jaar ook stilaan maar zeker op zijn einde.
We houden er dan ook aan alle panvissers en hun familie prettige kerstdagen en een vreugdevol Nieuwjaar te wensen.

Wat we nog even in herinnering willen brengen :

Algemene Vergadering  november :


Eerst en vooral waren we zeer tevreden met de opkomst d.w.z. er waren voldoende aanwezigen om geldig te kunnen stemmen. Voor de afwezigen of gevolmachtigden hieronder wat er werd besproken :
- Mosselen
De opbrengst van de mosselen lag 20% lager dan in 2010. Dit was te wijten aan een samenloop van omstandigheden : Minder kaarten verkocht – Hoge vaste kosten -  algemene levensduurte – de verhoging van de prijs van 15 naar 18 euro heeft hierop een miniem effect gehad.
- Visdagen
Door de slechte vangsten ( waar wij niet zelf verantwoordelijk voor zijn ) gaat er hoe langer hoe minder volk mee vissen, hoe minder volk er mee gaat vissen,  hoe meer het ons kost ( ongeveer 1000 eur bijleggen per visdag) . Hierdoor geraken we in een vicieuze cirkel . Aan de visvangsten kunnen we zelf niets veranderen , aan de situatie van onze kas misschien wel.
-Mogelijke voorstellen / oplossingen
Halve boot reserveren => Dit wordt niet aanvaard door Neeltje Jans
25 plaatsen reserveren => Wordt ook niet aanvaard door Neeltje Jans
Opnieuw losse opstappers toelaten => dit wordt wel aanvaard door Neeltje Jans , en dit zou ook voor ons de beste oplossing zijn. Hebben we zelf voldoende inschrijvingen = OK.  Hebben we zelf niet voldoende inschrijvingen , dan helpen de opstappers een deel van onze kosten dragen.
Ook gaan we eens andere boten proberen.( Makrelen en wrakvissen vanuit Scheveningen).  We moeten  nl. aan de toekomst denken en de mogelijkheid bestaat dat Neeltje Jans niet langer beschikbaar is na 2012 ( Neeltje Jans zou  te koop/ of over te nemen zijn dit zijn nog maar vage geruchten ) ( gezegde waar rook is ook vuur )
Het voorstel om met kleine boten te gaan vissen werd afgewezen wegens te duur . Ook het feit dat je dan niet echt meer in “ club “ bij mekaar bent gaf hier de doorslag.
2012
Ondertussen hebben we een voorlopige kalender uitgewerkt, deze is al te bekijken op de website. Forellen – Garnalen  en enkele keren putvissen blijft behouden, uiteraard ook het wrakvissen.
Om onze kassituatie niet te zeer onder druk te zetten werd er aanvaard om voor alle extra’s die in het verleden gratis waren, een kleine bijdrage te vragen van 5 euro pp.( Barbecue – mosselen proeven,…) Bovenop deze 5 euro dient er uiteraard ook nog betaald te worden voor de drank, dit wordt soms wel eens “vergeten “.
Ook werd en nog een bevestigd dat er ook steeds Niet-Leden  mogen mee gaan vissen, zij betalen wel 13 euro extra voor de bus.
Varia
Als er voldoende volk binnenkomt, is onze nieuwe cafébaas bereid om van zaterdag-zondagnacht het café open te houden tot 3 uur , zodat je binnen kan wachten en nog iets drinken.
Eddy de Rijck wilt altijd pieten meebrengen indien leden dit tijdig aan hem laten weten.
Kostprijs: 10 euro voor een halve kilo.
Er zijn een aantal mensen geïnteresseerd om nog eens naar het buitenland (Noorwegen –Ierland) te gaan vissen. Indien er concrete plannen zijn volgt er meer info.
De statuten van de VZW werden nog eens voorgelezen, met speciale aandacht voor het doel van onze VZW. Iedereen kon zich nog steeds akkoord verklaren met onze statuten.


Eerste visdagen 2012

Januari : Wrakvissen : Neeltje Jans : 03.00u

Tijdig inschrijven zeker een week voor datum van vertrek ( zodat we weten of we opstappers kunnen vragen en hoeveel ) !Aas niet vergeten : Franse Tappen – MesschelpenOok niet-leden zijn welkom ( 13 euro extra )

12 Februari : Wrakvissen : Neeltje Jans : 03.00u

Het weekend van 17/18/03/2012 24 uur vissen meer hier over pan vol januari interesse hou dit weekend dan zeker vrij plaatsen beperkt.


26 Februari : Algemene Ledenvergadering : 10.00u

Jaarlijkse – verplichte – algemene vergadering. Mogelijkheid om lidgeld – borg en eventueel achterstallige betalingen te regelen. Toelichting bij de kalender 2012 Varia

Tot een dezer

Het bestuur