garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj


Een panvol: juli 2011

Daar onze laatste visdagen steeds werden geannuleerd of weggeblazen, dachten we opnieuw te kunnen aanknopen met de gigantische visvangst , door te gaan makrelen. Jammer genoeg heeft de windgod ons dat ook niet gegund. Onze eerste makreeldag van de herfst – of is 24 Juli in de zomer ? – werd ook afgelast door de stevige NoordWester en een golfslag van 3 meter en meer. Daarbij was het ook maar een schamele 13 graden.
Tegelijk met deze Pan Vol zal je ook een pakket eetbonnetjes ontvangen voor onze mosseldagen op 2 en 3 september. Zet nog eens allemaal je beste beentje voor, zodat we er opnieuw een succes kunnen van maken, zoals de voorbije 2 jaar.
Let op ! De prijzen van de mosselbonnetjes zijn aangepast van 15 naar 18 euro, dit tengevolge van de gestegen marktprijs van de mosselen en de stijging van alle prijzen in het algemeen. Ter compensatie gaan we de drankprijzen in de zaal niet aanpassen.
Ben je bereid om tijdens onze 2 mosseldagen te komen helpen, laat ons dan op voorhand iets weten, zodat we een algemene planning kunnen maken en een werklijst kunnen opstellen, waarbij we dan concrete namen kunnen invullen. Dank bij voorbaat .
Breng ook VOOR 28 augustus je afrekening van de eetbonnetjes + niet verkochte eetbonnetjes binnen bij iemand van het bestuur, zodat we tijdig kunnen tellen wat we nodig hebben.

09 Juli : Nachtvissen : Neeltje Jans.
Zoals hierboven reeds gemeld : niet doorgegaan.

24 Juli : Neeltje Jans : MAKREEL : 04.00u
Afgelast door wind en golven.

Volgende visdagen :


07 augustus : Makreel : Neeltje Jans : 04.00u
Tweede poging tot makrelen. Diegenen die de eerste keer ingeschreven hadden, zijn niet automatisch opnieuw ingeschreven. Je dient dus opnieuw in te schrijven als je meewil.

20 augustus : Koppelvissen : Goudvis : 13.30 u + Mosselen voorproeven.

Uit ervaring weten we dat we 2 weken voor de mosseldagen best een algemene repetitie draaien. Dit doen we al een aantal jaren op de goudvis, na het koppelvissen.
Alle panvissers en inwonende gezinsleden zijn welkom  om mosselen te komen voorproeven, wel op voorhand inschrijven, zodat we weten hoeveel we moeten bestellen.
Niet leden kunnen mosselen komen eten aan 18 euro, ook op voorhand in te schrijven.

 

Tot een dezer
Het bestuur