garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj


Een panvol: november 2011

Visdag van 23/10/2011 wrakken  : er stond wel een stevige wind uit Z – ZO, ongeveer zo’n 5 beaufort maar wind uit deze richting is niet van die aard om een sterke deining te veroorzaken dus vissen.  Om 5 uur 45 al door de sluis richting windmolen park voor de Belgische kust. Met verandering van de minimum maat op kabeljauw eind oktober moesten de vissen hier dus ook geen 50 cm meer, zij het is hier ook op 35 cm teruggebracht. De vis zat hier ook nog wel niet in grote aantallen zoals de voorbije jaren maar er zat toch iets, wel een geluk van de aanpassing anders moesten er wel vele terug van waar ze kwamen.  Er was ook nog een grote bijvangst van steenbolk, een paar platvissen en nog een makreel met kapotte GPS.  Er toch al een pluspunt tegen de vorige visdag : de score is verdubbeld als dit zo verder gaat komt het misschien nog wel in orde, wie zal het weten.

Wie wat en hoeveel heeft gevangen vindt u hieronder :

K

ST

PL

M

K

ST

Moris Luc

3

Thys Marc

13

39

Verbeeck Johan

5

11

Umans Andre

10

35

Troonbeecks Danny

15

1

Wijns Louis

7

20

Speters Oliver

5

5

Bries Willy

9

15

Witters Timo

10

5

Van De Velde Jan

2

12

Goossens Yves

9

15

Van Velpen Gert

3

Coremans Paul

4

11

1

De Smedt Roger

4

10

De Becker Roger

9

14

Goossens Ferdinand

Sleyp Alois

1

10

1

Verryken Frans

3

De Rijck Eddy

19

25

Van Herck Marc

6

16

 

Visdag van 06/11/11 Ankervissen deze keer stond er zeker zo veel wind als de vorige keer maar uit O – NO, dit is wel andere koek.  ‘Holderen en slingeren’ van voor naar achter en dan weer van links naar rechts,dan nog ander probleem : de visgronden van de voor platvis bij iedereen wel gekende en befaamde Meerkerk waren niet bereikbaar. Dan maar een andere plaats gaan proberen anker uit en vissen, nee rollen, het was met momenten zo hevig dat het er opleek dat we in een achtbaan zaten in plaats van op een boot, goed vissen in deze omstandigheden is haast onmogelijk. Door de strakke wind stonden de hengeltoppen geen minuut stil, beet of niet,  ge moest het maar raden.  Bij elke golf werd het lood dan ook nog eens een meter van de bodem gelicht – meer uitleg hoeft hier niet bij zeker.  Wel een pluspunt : al wie er bij was is wel een echte zeebonk met een sterke maag.  Wat de uitslag van deze visdag betreft die gaan we u maar besparen het was om te huilen.   

Hoewel we de laatste tijd maar met weinig volk gaan vissen, wil dit nog niet zeggen dat er meer gevangen wordt.  Het is dus niet zoals we dachten : hoe minder volk aan de put, hoe meer er kan gevangen worden . Iets klopt er dus niet.

Omdat er zo weinig gevangen wordt hebben we minder volk, dat maakt dat de kosten per visdag momenteel oplopen tot 800 à 1100 eur per visdag. Dit houdt dus in dat we met de opbrengst van de mosselen 2011 volgend jaar maar zo’n 7 à 8 keer zouden kunnen gaan vissen. Daarna moeten we aan onze spaarpot beginnen. Maatregelen dringen zich dus op.

Met de Tam-Tam of van de welgekende doorgaans goed-ingelichte bron – je weet wel – zijn we aan de weet gekomen dat Piet Bouwman, schipper van de Neeltje Jans zijn boot te koop of in overname heeft staan. Dit zijn nog maar geruchten, wat we wel met zekerheid weten is dat Piet een nieuwe boot heeft aangekocht,en die zou in het voorjaar van 2012 in de vaart zou komen. Voor wat hij die gaat gebruiken weten we nog niet : om te vissen of om standby te zijn aan de windmolenparken met onderhoudsploegen.  Dit wil zeggen dat we voor volgend jaar een beslissing moeten nemen wat we gaan doen. Boeken we nu op een boot die misschien niet zal varen, of boeken we bij een schipper die we momenteel nog niet kennen?

Om voorgaande opmerkingen IN GROEP te kunnen bespreken houden we op 27 november een extra algemene vergadering in ons clublokaal te Grootlo , vanaf 10 uur.

Agenda van de vergadering :

  1. Welkomstwoord door de voorzitter
  2. Bespreking mosselen 2011
  3. Bespreking visdagen 2011
  4. Planning visdagen 2012
  5. Lezing art. 2 van de statuten
  6. Varia en rondvraag

Omdat het gaat om een algemene vergadering van de club moeten we wel geldig kunnen vergaderen, dit wil zeggen dat de helft van de leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  Als je niet kan komen, mogen we dan vragen om het onderstaande volmachtformulier te bezorgen.

 

Laatste visdagen 2011
20 november : Neeltje Jans : wrakvissen
18 december : Neeltje Jans : wrakvissen

Dit zijn de laatste kansen van 2011 om nog een vers maaltje kabeljauw te versieren voor de in aantocht zijnde feestdagen voor de ganse familie.

Tot een dezer

Het bestuur

V O L M A C H T

Ik, ondergetekende ……………………………………………….. kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering van Zeehengelclub De Panvissers V.Z.W. op zondag 27 november 2011 en geef hierbij volmacht aan .................................................................................... om mij te vertegenwoordigen op voornoemde vergadering.

Datum :

Handtekening :