garnalen
05 oktober 2013

HET WEER
j
j
j
j
j
j
j
jjj

Maart 2014

Officieel zou de vergadering beginnen om 9u30, maar het was wachten tot 10u vooraleer er voldoende aanwezigen waren ( en dan eigenlijk nog niet ) . Mede dank zij voldoende volmachten ( je ziet dat dit belangrijk kan zijn ) kwamen we toch aan voldoende “ aanwezigheid “ om geldig te kunnen stemmen.
We overliepen de rekeningen van 2013 en kwamen tot een zeer goed eindsaldo :  door 1 ) een goede opbrengst van het mosselfeest, door 2) het vele aantal afgelaste visdagen (  teveel wind ) Het eerste zouden we willen verder zetten, het tweede hebben we liever niet, hoewel het ( financieel ) mooi meegenomen is.
Het bestuur werd dan ook kwijting gegeven over de rekeningen van 2013.
De begroting 2014 werd overlopen. De geraamde  kosten voor de visdagen, evenementen, clubfeest….werden goedgekeurd door de aanwezigen.
Kalender 2014 werd overlopen en uitgedeeld.
Er waren geen nieuwe kandidaat-bestuursleden. Het  bestuur gaat dan ook verder in zijn gekende samenstelling. Hierop had niemand op- of aanmerkingen .

Betaling visdagen via de bank.

Omdat de meesten onder ons online betalingen kunnen uitvoeren, denken we eraan om visdagen + aas te laten betalen via de bank. Dit heeft het voordeel dat we niet meer met geld moeten “ sleuren “ op de bus en dat je niet meer wakker gemaakt wordt om te betalen. Nadeel is dat je minstens 1 week op voorhand moet betalen ( zodat we kunnen kijken wie al  betaald heeft ) Indien een visdag niet doorgaat moeten we ook weten of je het geld teruggestort wil zien, of dat je dit gebruikt voor een volgende visdag.
Enkele afspraken dus :
Mededeling :  Betaling visdag 06 april + aas ( terugstorten ) Wil zeggen dat je je                                                                         geld terug wil indien het vissen niet doorgaat.
Mededeling : Betaling visdag 06 april + aas ( laten staan ) Wil zeggen dat je het geld van de visdag  ( 46 euro /boot ) doorschuift naar een volgende deelname .
Het geld van het bestelde aas ( indien door ons afgehaald ) betalen we uiteraard niet terug, of je het nu komt ophalen of niet.
Forellen

De eigenaar van de visput in Rotselaar is overleden. De nieuwe eigenaar weet  niet of hij ons nog gaat toestaan de vijver  te gebruiken om te forellen. Voorlopig gaan we ervan uit van wel, indien niet,  wordt er uitgekeken naar nieuwe mogelijkheden. Eventueel gaan we terug naar de Roygaerden. Dit scheelt echter wel in prijs ( eten en drank zijn duurder dan als we zelf organiseren ).

Vissen op tong met kleine boten.
We hebben contact opgenomen met een schipper om ’s nachts ( 18.00-02.00u ) te gaan tongen. Dit zal met “ kleine “ bootjes zijn ( Max 10 personen/boot – 1 hengel/ man ) Hiervoor waren er direct een massa belangstellenden ( hun namen werden genoteerd ). Kostprijs 600 euro/boot…dit is 60 euro p.p. …aas zou hierin begrepen zijn. Hoeveel en welk aas weten we nog niet. We horen verder …meer info volgt later.

24 – uur
Er werd geïnformeerd om nog eens 24-uur te gaan vissen met Neeltje Jans. Alle 24-uren zijn al volgeboekt, behalve 12-13 april . April  is voor ons echter een drukke maand : 6 april wrakvissen, week daarna dan 24-uur vissen,slechts 1 weekje tussen, daarna Haringen.
Wij zouden niet graag vaststellen  dat we op 6 april geen volk hebben ( veel bijleggen ) om dan met 10 of 12 man te gaan vissen de week erna ( 24 uur )
Als dan de 24-uur niet kan doorgaan door de wind, dan zijn we 2 keer de sigaar !
De belangstellenden voor de 24 uur werden genoteerd.  Luc informeert naar het aantal open plaatsen . Info volgt .

In – en uitladen ( Bus/boot )
Bij aankomst op Neeltje Jans staat iedereen aan de koffers van de bus te drummen om “ zijn eigen “ gerief zo snel mogelijk uit de bus te sleuren, ongeacht wat er naast boven onder of op staat, soms zelfs met beschadigingen van andermans materiaal tot gevolg. Mogen we er nogmaals op drukken : We laden de bus uit in de volgorde waarin het materiaal gestapeld staat. We dragen alles naar de boot, en zetten het bij mekaar. Daarna kan  ieder zijn eigen gerief op de hem toegewezen visplaats zetten.  We zijn altijd goed op tijd, en de boot vertrekt toch niet voor de bus volledig leeg geladen is.  Ook vragen we de “ jongeren “ om een keer meer over -en -weer te lopen en te helpen anderen hun gerief aan boord te brengen. Na het binnenvaren, zelfde procedure ! De bus vertrekt niet voor alle materiaal is ingeladen en de boot leeg is. Mogen we in deze op ieders medewerking rekenen aub.

Loodgewicht
Er werd een oproep gedaan om allemaal met hetzelfde gewicht lood te vissen, dit om in elkaar hangen te vermijden . Iedereen zal wel begrijpen dat dit praktisch moeilijk realiseerbaar zal zijn. We kunnen niet met een weegschaal en een doos gele en rode kaarten gaan rondlopen.  Toch een warme oproep om niet te zwaar en niet te licht te vissen in verhouding met uw vismaat. Hierbij dient uiteraard de opmerking gemaakt te worden dat sommigen het “ineen hangen “ een beetje aan zichzelf hebben. Neeltje Jans vist niet driftend over de wrakken, Piet “ regelt bij “ door gas te geven en  bij te draaien. Als je merkt dat er gas wordt gegeven, dan heeft het geen zin om veel draad te blijven geven, dit is om problemen vragen. Ook is er verschil van inwerpen/draad geven, afhankelijk van de plaats op de boot. Vanachter “ op ’ t gat “ is al meer gepermitteerd dan van voor .Hou er rekening mee.

Buitenlandse visreis
De belangstelling voor een buitenlandse visreis was matig. Karin is bezig de mogelijkheden voor een eventuele vistrip naar Noorwegen ( of opnieuw Ierland ) te onderzoeken. Indien geïnteresseerd kan je altijd met haar contact opnemen.

Visquotum Zeebaars – Kabeljauw ( Nederland )
Er mag door de individuele sportvisser maximum 20 kg kabeljauw + zeebaars aan land worden gebracht.( opgeteld gewicht ) en maximum ( opgeteld ) 25 stuks. De vis mag ontdaan zijn van zijn ingewanden, maar met kop en staart. De vissen dienen uiteraard ook de minimummaat te hebben.  Overtreders zullen ten persoonlijke titel verantwoordelijk worden gesteld indien betrapt door de autoriteiten. De club zal in geval van overtredingen nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Let dus ook op : als je samen 1 koelbox vult, waarop jou naam staat…en het gewicht / aantal stuks is hoger dan de limiet , ben je persoonlijk verantwoordelijk.
Tot zo ver wat ledenvergadering.

Eerst volgende afspraak.

Clubfeest op 22 :03:2014 Betekom Feest zaal Meubelen Verhaegen.
Op zaterdag 22-03-2014 is het weer zoo ver het clubfeest.
De formule is nog de zelfde als de vorige jaren. Leden en helpers mosselfeest gratis,niet leden € 40.00 dit is all-in. Wij verwachten jullie om 18.00 uur,met een lege maag en een goed humeur. Voor de rest eten§ drank § muziek en tombola  nemen wij op ons ( zal weer niet simpel worden  ) Let wel alles dient voor 14-03-2014 betaald te zijn,iedereen betaald per persoon € 40.00 ongeacht lid of niet ook de helpers van het mosselfeest. Dit kan bij een bestuurs lid of via overschrijving op Rk.. nummer BE 95.7310.1535.3758. Dit bedrag krijg u natuurlijk terug bij aanwezigheid,niet aanwezig zonder reden geen geld terug. Als er nog iemand een tombola prijs op de kop kan tikken van harte welkom en merci hier voor. Bij deze allen van harte welkom en veel leute en plezier.

Neeltje-Jans 06:03:2014. Vertrek 03.00 uur.
Schrijf in en bestel aas.

Haring 27:05:2014. Vertrek 05.00uur.
Dit is een visdag ook voor onze kleinere panvissers,eventueel de oma’s en bompa’s kunnen dit zeker aan. Een vriendje of vriendinnetje kan ook mee,dit aan een speciale prijs.

Lidgelden.€ 30.00
Wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft,breng dit in orde voor 31-03-2014 . Dit is wel de laatste dag van betaling zo niet vervalt uw lidmaatschap en is dit tevens de laatste pan-vol die u ontvangt. Dit kan via de bank of bij het bestuur  vermeld ook bij welk ziekenfonds u bent aangesloten betalen een deel van het bedrag terug.  

Tot de volgende hopelijk voor iedereen.
Het Manneke van de gazet.