CSS Templates 1 CSS Templates 2CSS Templates 3CSS Templates 4 Flash Templates 1 Flash Templates 3 Flash Templates 1 Flash Templates 2 Flash Templates 2 Flash Templates 1 Flash Templates 2 Flash Templates 3 Flash Templates 4

 

                  Wedstrijd reglement 2022  
            Zeehengelclub De panvissers vzw
 • Er worden dit jaar 5 clubwedstrijden  ingericht.
  - 30 januari (ankervissen met wiesje en waypoint)
  -  17 april  ( ankervissen met jard en blizzy)
  - 13 augustus  (nachtvissen met wiesje , waipoint en limanda)
  - 23 oktober  ( ankervissen met blizzy en sei  )
  - 13 november ( ankervissen met wiesje, waipoint en limanda)  

   

 • Diegene die 4 van de 5 wedstrijden hebben deelgenomen komen in aanmerking voor het eindklassement.
 • We werken met een punten systeem.
  We werken met een punten systeem.
  vb. Jefke vist vandaag den 1ste  plaats dan krijgt hij 1 punt .

   Jefke vist volgende keer de 5de plaats dan krijgt hij 5 punten.
  hij heeft in het totaal 6 punten , wie na de 5 keer vissen de minste punten   
  heeft heeft het eindklassement gewonnen.
  Wie er 1 dag niet deelneemt van de 5  krijgt het maximum aantal punten
  voor die dag. Vb. er zijn 10 vissers dan krijgt hij 11 punten .


 • de helft van de deelnemers hebben prijs + 1 verliezer
  1ste = 15 €

  2de=  12.50 €
  3de = 10 €
  4de = 7.50€
  5de = 5 €
  6de = 5 €
  7ste = 5 €

  • Onder de deelnemers  die geen prijs hebben word er nog iemand geloot  en krijgt 5 € van de club
 • Het eindklassement

  1ste prijs waardebons ter waarde van 150 €  
  2de prijs waardebons ter waarde van 125 € 
  3de prijs waardebons ter waarde van 100 €
  4de prijs waardebons ter waarde van 75 €
  5de prijs waardebons ter waarde van 50 €
  onder de deelnemers die geen prijs hebben worden 2 bons van 25 euro geloot
  Deze waardebons kunnen gebruikt worden tijdens alle visdagen van de Panvissers vzw

 • Op elke boot zal een commissaris aangeduid worden , dat zal iemand van het bestuur zijn.
 • Het plaatsen van de deelnemers gebeurd bij loting. De bootcommissaris zal de loting van de plaatsen aan boord verrichten.

 • Iedere visser vist op de hem toegewezen plaats.

 • Iedere visser vist op de hem toegewezen plaats. maximaal 3 haken (systeem dat we geleerd hebben (pendelrig toegestaan)   . aantal hengels wordt de dag zelf beslist en  zal voor elke boot hetzelfde zijn.


 • Een gemonteerde reserve hengel is toegestaan. De gemonteerde hengels mogen de andere vissers niet hinderen. Het is verboden op gelijk welke manier , andere deelnemers te hinderen .

 • Het bestuur kan in samenspraak bij uitzondering hierin een wijziging aanbrengen al naargelang de omstandigheden. ( geldig voor alle boten).

 • Enkel bovenmaatse vissen komen in aanmerking . Het meten van de vis gebeurd van kop tot staart , muil gesloten . Makreel telt niet mee. Wie ondermaatse vis laat meetellen krijgt 5 strafpunten .

 • De gevangen maatse vissen worden gewogen en geteld in het bijzijn van alle deelnemers , na afloop van de visdag. Per vis krijg je 1 punt

 • Het is verboden vissen door te geven voor ze gewogen  en geteld zijn.

 • De boot commissaris mag ten alle tijden de bakken en andere nakijken op onregelmatigheden.

 • Iedereen is verantwoordelijk voor het kuisen van de boot na een visdag . Vele handen maken licht werk.

 • Door deel te nemen aan een wedstrijd, verbindt elke deelnemer zich aan de reglementen te houden en deze spontaan na te leven.

 • Het bestuur heeft ten alle tijden beslissingsrecht om deelnemers te wijzen op hun niet naleven van het reglement en daaraan een gepaste sanctie te koppelen.
             
  Taken van de bootcommissaris
 • organiseert de trekking op de boot
 • de commissaris zal zorgen voor een goed en eerlijk verloop

DENK ER AAN HET IS EN BLIJFT EEN HOBBY

Het bestuur dank alvast iedereen voor het naleven van het reglement en om het wedstrijdgebeuren zo fijn mogelijk te maken. Vis ze.
Het Bestuur